Hoa đẹp

Dùng Lyly để minh họa cho câu nói hay

Đọc câu hay và Xem hoa đẹp nhé (Khuyết danh – Sưu tầm).

Cuộc sống là một bông hoa trong đó tình yêu là mật ong.

Hoa là âm nhạc của trái đất.

Một bông hoa không bao giờ nghĩ đến việc cạnh tranh với bông hoa bên cạnh nó, nó chỉ nở hoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button