Hoa đẹp

Hoa đẹp – Đời thêm tươi

Chỉ sống là không đủ … người ta phải có ánh nắng, tự do và một bông hoa nhỏ (Khuyết danh – Sưu tầm).

Câu nói đơn giản nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu về sự cần thiết của bông hoa, cái đẹp tự nhiên mà tạo hóa sinh ra để tô điểm cho đời. Đúng vậy, chỉ là một bông hoa nhỏ cũng đủ cho đời tươi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button