Ăn chay – Làm thiện

Lựa chọn lối sống lành mạnh và nhân ái thông qua việc ăn chay: Ăn chay có phải là tu?

Từ ngàn xưa, con người đã tìm kiếm những lối sống lành mạnh và nhân ái, hướng tới sự hài…

Đọc...

Nhạc thư giãn, thiền tịnh

Nghe và thư giãn, tịnh tâm với cuộc sống xô bồ này, kết hợp ăn uống thuần thực vật nữa…

Đọc...

Thành Tâm Kính Phật, Cát Bụi Cuộc Đời – Nhạc Phật Giáo 2021

https://youtu.be/s56r85ItgvY

Đọc...

Ăn Chay Làm Thiện – Minh Sơn

Đọc...

Bàn về vấn đề ăn chay

Ăn chay, không ăn thịt, là một truyền thống cao đẹp hơn ngàn năm nay ở nước ta, phù hợp…

Đọc...
Back to top button