Bàn về ăn chayTản mạn khác

Tản mạn về ăn chay – ăn lạt

(phatgiao.org.vn) Ăn chay hàm chứa thông điệp lớn lao từ đức Phật về trọng sự sống muôn loài, bảo vệ sinh mệnh trong các cõi và giáo dục lòng từ ái. Ăn chay còn thể hiện lòng tin của bậc xuất gia, Phật tử với giáo pháp và thực thi, hành đạo ở một khía cạnh thiết thân: sự ăn, lợi dưỡng.

Tôi có 10 năm tròn ở trong một ngôi miếu miệt Cà Mau. Thờ thần, đương nhiên cúng và ăn mặn. Nhưng, cạnh miếu có một niệm Phật đường mà lần hồi phát triển thành ngôi chùa cỡ trung bình do một vị Tỳ kheo trụ trì.

>>> Đọc đầy đủ tại: https://phatgiao.org.vn/tan-man-ve-an-chay-d34594.html

Đọc...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button